(Chinhphu.vn) - Ông Trần Việt Thao (vietthaotd@....) hỏi: Trường hợp người chồng đã ly hôn và có ý định kết hôn lần 2 thì sẽ được sinh mấy con?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Thao như sau:

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, đã được sửa đổi theo Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ quy định việc sinh con của cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ) như sau:

- Được sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Được sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Theo quy định nêu trên, trường hợp ông Trần Viết Thao hỏi, nếu đã có con riêng (con đẻ) mà kết hôn với người phụ nữ không có con riêng; hoặc người chồng không có con riêng mà kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng thì được sinh một hoặc hai con.

Trường hợp người chồng đã có con riêng (con đẻ) mà kết hôn với người phụ nữ cũng đã có con riêng (con đẻ) thì chỉ được sinh con một lần, cho dù chỉ sinh một con hay sinh hai con trở lên trong một lần sinh đó.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.