ND - Hỏi: Quy định việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định?