GD&TĐ - Theo quy định mới thì giáo viên, giảng viên phải thực hiện tập sự theo chức danh nghề nghiệp như thế nào? Tôi trúng tuyển giáo viên THCS, có bằng cao đẳng sư phạm, vậy tôi phải tập sự trong thời gian bao lâu? – Võ Thu Hương (vothuhuong***@gmail.com).

Quy dinh ve thoi gian tap su theo chuc danh nghe nghiep giao vien - Anh 1

* Trả lời:

Tại Điều 2 Thông tư số: 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ GD&ĐT “Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên”, có nêu:

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng.

- Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng.

Như vậy, với hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn trúng tuyển giáo viên THCS, được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng.