Ngày 01/11/2016, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật dự án khu du lịch biển của Công ty TNHH DAP-DAP1-DAP2 (sau đây gọi tắt là Dự án).

Quy dinh ve cap giay phep xay dung ha tang ky thuat - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 95/BXD-HĐXD, ngày 10/11/2016 trả lời như sau:

Dự án đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 8343/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 5579/QĐ-UBND ngày 03/8/2016.

Phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500 của Dự án đã được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-SXD ngày 22/8/2016; Thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 9243/SXD-QLHT ngày 27/9/2016; Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại văn bản số 10100/SXD-QLHT ngày 19/10/2016. Như vậy, phần hạ tầng kỹ thuật của Dự án được coi là một công trình độc lập nên đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có thể giải quyết cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Đoan Trang