(CAO) Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 13 quy định quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.