GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu gửi văn bản tới các trường THPT, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố về quy định đánh giá năng lực đầu ra tiếng Anh với học sinh phổ thông.

Quy dinh danh gia nang luc dau ra tieng Anh voi hoc sinh pho thong - Anh 1

Theo văn bản này, học sinh học hết lớp 5 phải đạt Bậc 1 (A1.3). Chỉ tiêu cụ thể:

TT

Năm học

Bậc 1 (A1)

A1.1

A1.2

A1.3

1

2016 - 2017

25%

7%

5%

2

2017 - 2018

32%

13%

10%

3

2018 - 2019

40%

18%

15%

4

2019 - 2020

50%

25%

20%

Học sinh hết lớp 9 học chương trình cũ (7 năm): Bậc 1 (A1); học sinh hết lớp 9 học chương trình mới (10 năm): Bậc 2 (A2). Chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT

Năm học

Khối 9

Bậc 1 (A1)

Bậc 2 (A2)

1

2016 - 2017

7 NĂM

25%

1%

10 NĂM

30%

5%

2

2017 - 2018

7 NĂM

35%

3%

10 NĂM

35%

10%

3

2018 - 2019

7 NĂM

45%

6%

10 NĂM

40%

15%

4

2019 - 2020

7 NĂM

50%

9%

10 NĂM

50%

25%

Học sinh hết lớp 12 học chương trình cũ (7 năm): Bậc 2 (A2); học sinh hết lớp 12 học chương trình mới (10 năm): Bậc 3 (B1). Chỉ tiêu cụ thể:

TT

Năm học

Khối 12

Bậc 2 (A2)

Bậc 3 (B1)

1

2016 - 2017

7 NĂM

27%

2%

2

2017 - 2018

7 NĂM

31%

4%

3

2018 - 2019

7 NĂM

36%

6%

10 NĂM

35%

20%

4

2019 - 2020

7 NĂM

40%

8%

10 NĂM

45%

30%

Tỷ lệ này so với số học sinh thực học của từng chương trình (7 năm hoặc 10 năm). Bên cạnh đó, học sinh có thể tham gia để đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế với những chứng chỉ như: KET, PET, TOEIC, TOEFL, IELTS...

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường phổ thông chỉ đạo giáo viên tiếng Anh tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng phát triển năng lực cho học sinh, nhất là phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh;

Tạo hứng thú học tập của học sinh và đánh giá học sinh theo kết quả đầu ra; căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị xây dựng kế hoạch để đảm bảo đến năm 2020 có số lượng học sinh đạt chuẩn đầu ra theo đúng lộ trình.

Tổ chức kiểm tra đánh giá đủ 4 kỹ năng, trong đó chú trọng phát triển 2 kỹ năng nghe, nói.

Có kế hoạch phân bổ kinh phí trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho việc dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; các nhà trường phải đảm bảo đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo viên tổ chức dạy học đạt chất lượng cả 4 kỹ năng;

Chỉ đạo cho giáo viên cần vận dụng linh hoạt nội dung, tăng cường sử dụng các thiết bị trong dạy học nhằm giúp học sinh sử dụng hiệu quả các kênh hình ảnh, âm thanh đa phương tiện để đạt được kiến thức và các kỹ năng cần thiết;

Nghiên cứu áp dụng các định dạng đề thi để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh cuối lớp 5 (bậc 1), cuối lớp 9 (bậc 2) và cuối lớp 12 (bậc 3) đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định.