Hiện tại vẫn còn không ít người không đồng tình với việc sử dụng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện. Giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển và Công nghệ Môi trường Malaixia (CETDEM) Anthony Tan nói rằng cho đến nay vẫn chưa có một loại công nghệ nào có thể kiểm soát tuyệt đối chất thải phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân - có chu kỳ phân nửa phân rã khoảng vài ngàn năm.