Cả Cynthia Nixon và Kristin Davis đều nhờ đến sự giúp đỡ của dao kéo để trẻ mãi không già.