Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC (mã BVS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2013.

Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong tháng qua. Nguồn: HNX.

Theo đó, doanh thu quý 1 của BVS đạt 49 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2012 (45,5 tỷ đồng) và lợi nhuận trước và sau thuế đạt 34,6 tỷ đồng, tăng 232,2% so năm 2012 (10,4 tỷ đồng). EPS đạt 479 đồng.

Kết thúc quý 1/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của BVSC tăng từ 546,6 tỷ đồng hồi cuối năm lên 598,7 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu của BVSC đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 3,1% so với thời điểm kết thúc năm 2012; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -235,37 tỷ đồng.

Được biết, trong quý 1/2013, BVSC tiếp tục nằm trong Top 10 công ty chúng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HNX và HOSE lần lượt là 3,62% và 3,03%.

Ngày 26/4 tới, BVSC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 với tổng doanh thu đạt 184 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 77,5 tỷ đồng.