(PL&XH) - Ngày 14-11, với 462 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 92,96 % tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2015 là 589.807 tỷ đồng; tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 331.293 tỷ đồng; số chi cân đối ngân sách trung ương là 815.807 tỷ đồng, gồm cả 229.221 tỷ đồng số thu cân đối, thu có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho địa phương.

Nghị quyết nêu rõ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung; ưu tiên vốn trả nợ xây dựng cơ bản và dự án có thời gian hoàn thành trong năm 2015; hạn chế tối đa chi cho dự án mới, hoàn trả vốn ngân sách ứng trước bao gồm trái phiếu Chính phủ; cân đối đủ nguồn vốn không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản; rà soát các khoản chi thường xuyên tại địa phương để cơ cấu lại hợp lý, hiệu quả.

Ưu tiên vốn trả nợ xây dựng cơ bản, hạn chế tối đa chi cho dự án mới là những nội dung quan trọng được đề ra trong Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015.

Cũng trong ngày làm việc hôm qua, Quốc hội đã khởi động việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bắt đầu cho nội dung quan trọng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo trước Quốc hội một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ được tiến hành tại Kỳ họp Quốc hội lần này mà sẽ được tiến hành ở tất cả các ngành, các cấp trong hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội là cuộc đầu tiên trong năm nay. Những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này đều là những người được Quốc hội tin tưởng, giao nhiệm vụ thực thi Hiến pháp, xây dựng pháp luật, điều hành, quản lý phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, việc tuân thủ những yêu cầu chặt chẽ trong Nghị quyết 35 của Quốc hội và cũng nhằm đáp ứng niềm tin lớn lao của đồng bào, cử tri cả nước đòi hỏi từng vị đại biểu Quốc hội phải khách quan, thận trọng, công tâm để có được lá phiếu chính xác.

Đề cập đến những căn cứ để thực hiện đánh giá tín nhiệm lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, các báo cáo đã được những người thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị kỹ. Để đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành khách quan, công tâm, chính xác, các đại biểu Quốc hội cần căn cứ dựa trên những thông tin chính thức, kiểm chứng được. Đối với những thông tin không chính thống, chưa được sàng lọc, kiểm nghiệm, hoặc chưa đủ căn cứ, các vị đại biểu Quốc hội cần cảnh giác, loại bỏ, chắt lọc và tiếp tục xác minh để có kết luận chính thức. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa nhận được một đề nghị nào của các đại biểu Quốc hội yêu cầu báo cáo giải trình về thông tin liên quan đến các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm.

“Mục đích của lấy phiếu tín nhiệm nhằm thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ, tạo động lực phấn đấu, nỗ lực công tác trong toàn Đảng, toàn dân. Điều đáng mừng là sau lần lấy phiếu đầu tiên, các chức danh được Quốc hội đánh giá mức độ tín nhiệm đều đã nhận thức rõ ưu, khuyết điểm của mình để từ đó phấn đấu, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác; quyết tâm thực thi trách nhiệm một cách tốt hơn. Tuy nhiên, đặc thù một số ngành, lĩnh vực, ngoài người đứng đầu còn đòi hỏi nhiều yếu tố khách quan và thời gian mới có thể có những chuyển biến như mong đợi” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Hải - Quang