(Chinhphu.vn) - Sáng 2/11, sau khi tiếp thu góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) từ phiên họp thứ 3 (đầu tháng 10/2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý Tờ trình, dự thảo Luật và một số tài liệu liên quan, trình Quốc hội.

Sau 12 năm thi hành, Luật Tài nguyên nước đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước.

Nhưng đến nay Luật cũng đã bộc lộ một số bất cập như chưa quy định toàn diện về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước; quản lý lưu vực sông; điều hòa, phân bổ nguồn nước hợp lý; sử dụng tiết kiệm nước.

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sau khi được Quốc hội góp ý xây dựng và quyết định ban hành sẽ góp phần khắc phục những hạn chế trên.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung của dự án đang được tranh cãi, được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về phạm điều chỉnh; điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước; phương án phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; về tài chính; trách nhiệm bảo vệ và lợi ích của Việt Nam đối với nguồn nước liên quốc gia; thanh tra tài nguyên nước; giải quyết tranh chấp tài nguyên nước.

Sáng mai 3/11, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ và đến 9/11, Quốc hội sẽ thảo luận chung dự án Luật này.

Thành Chung