Quốc hội Nhật Bản tối 20/6 đã thông qua "Thỏa thuận Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản", hiệp định thương mại tự do (FTA) đầu tiên giữa Nhật Bản với một tổ chức khu vực.