(CAO) Sáng nay 12 - 11, Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân đã được thông qua với 90,76% đại biểu Quốc hội đồng ý. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về việc tăng số Phó thủ tướng Chính phủ từ 4 lên 5 người.

Với hình thức bỏ phiếu kín, 444 trong tổng số 457 đại biểu có mặt đã tán thành đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Sau khi phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tăng số phó thủ tướng chính phủ. Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc tăng số phó thủ tướng chính phủ từ 4 lên 5 người với 87,75% số phiếu tán thành. Chỉ 3 đại biểu (tương đương 0,6%) không đồng ý đề xuất này.

Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng, để ông Nguyễn Thiện Nhân nhận nhiệm vụ mới là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội đã tán thành tăng thêm 1 phó thủ tướng, nâng số phó thủ tướng trong cơ cấu Chính phủ từ 4 lên 5 người. Theo đúng chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hai ứng viên được Thủ tướng đề nghị vào hai vị trí Phó thủ tướng là ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh. Về ông Vũ Đức Đam, Bộ Chính trị đã có công văn giới thiệu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam để các cơ quan chức năng trình Quốc hội phê chuẩn ông Đam giữ chức vụ Phó thủ tướng, giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục và đào tạo.

Ông Phạm Bình Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua các chức vụ trong ngành ngoại giao, được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng khóa X từ tháng 1 - 2009. Trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã đóng góp tích cực vào thành công trong công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Kết quả phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng sẽ có trong buổi sáng mai 13 - 11.