Trả lời câu hỏi dưới đây, chúng tôi sẽ nói cho bạn biết, trí tuệ của bạn ở mức nào, bạn hợp với nghề gì?

Theo bạn, đường thẳng nào dài nhất trong ba đường thẳng A, B, C ở bức hình? Biết rằng kích thước tất cả các ngôi nhà trong hình đều bằng nhau.

Quiz: Ban hop lam tham tu hay nha ngoai cam? - Anh 1

Alexandra V (theo vonvon)