TT - trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành qui định về tuyển dụng GV tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên.