Trong một lần đến sàn New Century, Quý đã làm quen với vợ chồng Hà - Minh rồi trở thành kẻ đi bán ma túy thuê cho vợ chồng này Buôn thuốc lắc tại sàn nhảy Sheraton