(HNM) - Ngày mai (19-4), dự kiến vệ tinh VINASAT-1 sẽ được phóng lên quỹ đạo. Càng gần tới ngày này, nhịp độ công việc của cán bộ, công nhân viên (CBCNV)  Trạm điều khiển vệ tinh Quế Dương, thuộc Trung tâm Thông tin vệ tinh (Công ty Viễn thông quốc tế -VTI) cũng tăng dần