Ngày 26.8, UBND tỉnh Quảng Trị (QT) đã tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) cho 337 mẹ (65 mẹ được trao tặng, 272 mẹ được truy tặng) có chồng, con hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Tính đến thời điểm này, tại tỉnh QT có 1.375 mẹ được Nhà nước xét tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Tại buổi lễ trao và truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH này, ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch UBND tỉnh QT - đề nghị các cấp, các ngành và đoàn thể địa phương phải chăm sóc chu đáo, tận tình với các bà mẹ VNAH còn sống, quan tâm giúp đỡ thân nhân các gia đình bà mẹ VNAH đã mất.