(VnMedia) - Vừa qua, Bưu điện Quảng Trị đã ký kết với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức ký kết chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh, giai đoạn 2007-2010.