Ngày 19-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có quyết định phân bổ hơn 11,2 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.

Quang Tri ho tro hon 11,2 ty dong tien an trua cho tre mau giao - Anh 1

Theo đó, trẻ em mẫu giáo từ ba đến năm tuổi, trong năm học 2016 - 2017 được hỗ trợ ăn trưa với mức 120.000 đồng/cháu/tháng. Trong đó, huyện miền núi Hướng Hóa hơn 5,1 tỷ đồng và huyện Đakrông hơn 3,2 tỷ đồng...

Việc phân bổ kịp thời tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo sẽ góp phần quan trọng bảo đảm cho hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp, được chăm sóc, giáo dục hai buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về mọi mặt, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và đối tượng.