(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định chuyển đổi 99 trường mầm non, 5 trường trung học phổ thông (THPT) sang trường công lập tự chủ một phần và 1 trường tiểu học (trường Tiểu học Hùng Vương) sang trường công lập từ năm 2011.

Danh sách 99 trường mầm non bán công được chuyển đổi sang loại hình công lập bao gồm các trường ở huyện Hướng Hóa, huyện Vĩnh Linh, huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ và Thành phố Đông Hà. 5 trường THPT được chuyển đổi gồm: Nguyễn Công Trứ (Vĩnh Linh), Nguyễn Du (Gio Linh), Phan Chu Trinh (thành phố Đông Hà), Nguyễn Huệ (thị xã Quảng Trị), Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Lăng) Thực hiện việc chuyển đổi này, đối với các trường mầm non bán công, tỉnh Quảng Trị sẽ bổ sung thêm biên chế 725 người trong giai đoạn từ 2011- 2015. Trong đó, cán bộ quản lý là 56 người, giáo viên giảng dạy tại vùng đặc biệt khó khăn là 199 người và 470 giáo viên giảng dạy tại lớp mẫu giáo 5 tuổi. Mức chi tài chính từ ngân sách nhà nước cho các trường ở miền núi vẫn là 100%, còn ở đồng bằng là 80% và ở thị xã là 60%. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho mỗi cháu là hơn 1,622 triệu đồng/cháu/năm, còn phụ huynh đóng góp là 434.740 đồng/cháu/năm. Đến năm 2015, tổng số biên chế của 99 trường mầm non công lập tự chủ một phần sẽ là 1.106 người, chiếm tỷ lệ 47,92%, số giáo viên ngoài biên chế sẽ tiếp tục được hợp đồng trả lương theo quy định. Còn đối với các trường THPT, trong giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh cũng sẽ bổ sung biên chế cho các trường với tỷ lệ 70% (tương đương 115 người), 30% số giáo viên còn lại các trường sẽ ký hợp đồng làm việc trên cơ sở các quy định của nhà nước. Đối với 2 trường ở thành thị mức hỗ trợ của Nhà nước là 30%, đối với 3 trường đồng bằng mức hỗ trợ của Nhà nước 40%. Ngân sách Nhà nước chi cho các trường là 3.978 triệu đồng/năm, kinh p hí do các trường tự chủ là 7.332 triệu đồng. Huy Đỗ