Theo tin từ Sở Công thương, tính riêng trong tháng 8-2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 4.046 tỷ đồng (tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ).

Lũy kế 8 tháng năm 2014 đạt khoảng 30.728 tỷ đồng (bằng 60% kế hoạch và tăng 11,7% so cùng kỳ). Được biết, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đầu năm đến nay được đảm bảo, giá cả hàng hóa diễn biến theo quy luật thông thường, mức tăng không đột biến như một số năm trước.

K. Cương