Ngày 5/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập hợp, bổ sung ý kiến để hoàn thiện Đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Tới dự Hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp, các nhà đầu tư chiến lược.

Quang Ninh: Lay y kien hoan thien De an xay dung don vi hanh chinh – kinh te dac biet Van Don - Anh 1

Bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trên 50 Hội nghị, hội thảo và các buổi làm việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; và tổ chức nhiều đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước để xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Trên cơ sở các chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát và mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia quy hoạch hàng đầu thế giới như: Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), Cty Tư vấn PricewaterhouseCoopers (Vietnam), Limited (PwC) tư vấn hoàn thiện chiến lược phát triển, cho ý kiến phản biện về dự thảo Đề án.

Quang Ninh: Lay y kien hoan thien De an xay dung don vi hanh chinh – kinh te dac biet Van Don - Anh 2

Bà Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện nội dung Đề án và đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến các bộ, ngành vào cuối tháng 8/2017 này. Đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn có kết cấu bao gồm 7 phần, gồm: cơ sở pháp lý, sự cần thiết và lý do lựa chọn Vân Đồn; lịch sử hình thành và hiện trạng của Vân Đồn; phương án thành lập Đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn; giải pháp phát triển và cơ chế chính sách đặc thù; hiệu quả và lợi ích kinh tế - xã hội- an ninh Quốc phòng.

Về mục tiêu phát triển Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn: Trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực Hành lang kinh tế Trung Quốc - ASEAN; mô hình phát triển theo hướng thân thiện môi trường, bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất; khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, tích cực thu hút nguồn lực sáng tạo, phương thức quản lý mới, tiên tiến; nuôi dưỡng động lực mới cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng để Quảng Ninh thực sự trở thành đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc, có sức lan tỏa trong vùng và cả nước; bảo đảm quốc phòng an ninh góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác, Hội Khoa học, Chuyên gia Việt Nam tại Pháp và nhà đầu tư đã đưa ra nhiều ý kiến hay, sáng kiến mới nảy sinh trong quá trình triển khai Đề án mà phát lộ, để Đề án thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn là cơ sở khoa học tập hợp trí tuệ cao.

Bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến, khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của Tổ công tác trong quá trình xây dựng Đề án; đồng thời, yêu cầu Tổ công tác tiếp tục tham khảo các ý kiến, nhất là các ý kiến phản biện, đa chiều từ các chuyên gia. Cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện Đề án, nâng cao tính thực thi của Đề án, đảm bảo về mặt chất lượng. Tổ công tác cần tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, bám sát lộ trình của Đề án để xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện Đề án trình Đảng, Nhà nước.

Riêng với nội dung bộ máy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh hỗ trợ Tổ công tác tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách theo các thủ tục hành chính Nhà nước quy định, đảm bảo mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh toàn cầu ở mức cao.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã tiếp thu các ý kiến, hứa trước ngày 7/8 hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện các bước lấy ý kiến của Bộ, ngành Trung ương theo đúng lộ trình; sớm kết nối với các chuyên gia, truyền tải những yêu cầu đặt ra của Quảng Ninh để đảm bảo các nội dung dự thảo Luật phù hợp với sự phát triển của Vân Đồn, Quảng Ninh theo đúng mục tiêu, định hướng xây dựng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Vũ Phong Cầm