Để tiếp tục thu hút, mở rộng thị trường khách du lịch cho tuyến du lịch đường biển Bắc Hải (Trung Quốc) - Hạ Long (Việt Nam), ngày 16/11, tại khách sạn Hạ Long Pearl (TP Hạ Long), Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Cục Du lịch TP Bắc Hải (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam - Trung Quốc.