QĐND - Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), để tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đề ra 8 giải pháp và 12 nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ, tổ chức thí điểm bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở, ngành qua thi tuyển.

Đầu năm 2013, Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp sở. Đợt đầu, cuộc thi lựa chọn người để bổ nhiệm 2 chức danh: Phó giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông và Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long. 11 ứng ứng cử viên đã tham dự cuộc thi tuyển. Việc thí điểm thi tuyển 2 chức danh trên là cơ sở để tỉnh rút kinh nghiệm, đồng thời ban hành quy định thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Ngay sau khi có chủ trương tổ chức thí điểm thi tuyển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quảng Ninh đã thông báo rộng rãi, công khai về yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn… của các chức danh cần tuyển. Hầu hết các thí sinh đều là những cán bộ trẻ tuổi, có năng lực, trình độ. Ban tổ chức đã đưa ra đề tài dự thi theo hướng tạo điều kiện để thí sinh phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tư duy, ý tưởng của từng người đối với từng vị trí. Trên cơ sở đó, các thí sinh có thể được tham khảo, áp dụng các kinh nghiệm trong và ngoài nước, đề xuất các quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp, có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện tốt nội dung chủ đề của đề tài. Kết quả kỳ thi cho thấy, cả thí sinh trúng tuyển và thí sinh không trúng tuyển đều vui vẻ vì thấy mình được trưởng thành qua kỳ thi, việc bổ nhiệm chức danh cán bộ là đúng người, đúng việc. Quan trọng nhất, việc thi tuyển cho thấy rõ sự công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều tin tưởng, phấn khởi.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Việc tổ chức thi tuyển cán bộ sẽ tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, qua đó tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục áp dụng ra diện rộng để tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; sớm thu hút được những cán bộ trẻ, có năng lực trình độ, có triển vọng phát triển để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đến nay, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 và các năm tiếp theo”. Việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đang được Tỉnh ủy chỉ đạo mở rộng thi tuyển ở cấp huyện và tương đương.

HỒNG HẢI