Tại Văn bản số 1116/QĐ-UBND ban hành ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công nhận 2 tuyến và 3 điểm du lịch trên địa bàn huyện Hải Hà.

Quang Ninh cong nhan 2 tuyen va 3 diem du lich tren dia ban huyen Hai Ha - Anh 1

Du khách tham quan đảo Cái Chiên (Hải Hà).

2 tuyến du lịch gồm: Các điểm du lịch đền Trần Hưng Đạo – chùa Hải Hà, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; Các điểm du lịch đền Trần Hưng Đạo – chùa Hải Hà, chùa Cái Chiên, các điểm phụ trợ gồm thị trấn Quảng Hà, chợ trung tâm, đình Mi Sơn.

Các điểm du lịch gồm: đảo Cái Chiên (xã Cái Chiên), đền Trần Hưng Đạo – chùa Hải Hà (xã Phú Hải), Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức).

UBND tỉnh giao UBND huyện Hải Hà xây dựng phương án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh; có phương án tiếp tục đầu tư, phát triển các điểm, tuyến du lịch để đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt phương án quản lý, khai thác, thuyết minh, tổ chức công bố tuyến, điểm du lịch đảm bảo quy định hiện hành. Các tuyến, điểm du lịch trên được phép khai thác sau khi phương án quản lý, khai thác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.