Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương giải quyết một số kiến nghị liên quan đến dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Quang Ngai tim co che dac cach khu cong nghiep VSIP hon 1.200ha - Anh 1

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu cơ chế đặc cách đối với việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính để kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 3,27 ha được thuê đợt 2.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu cơ chế đặc cách để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất đã có Thông báo thu hồi đất thuộc Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1A.

Những công việc này sẽ phải hoàn thiện trước ngày 25/9/2015.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc điều chỉnh cục bộ ranh giới Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1 tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi.

Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi được quy hoạch với tổng diện tích 1.226ha và được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 660ha và giai đoạn 2 là 566ha.

Trong giai đoạn 1, Công ty Liên doanh VSIP đã triển khai và hoàn thành khoảng 180ha. Giai đoạn tiếp theo của giai đoạn 1, Công ty Liên doanh VSIP tiếp tục phát triển 99ha đất thương mại và nhà ở gần trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Đến nay, Dự án VSIP Quảng Ngãi đã có 10 doanh nghiệp nước ngoài cam kết đầu tư, với tổng vốn 132 triệu USD trên tổng diện tích khoảng 160ha. Hiện tại đã có một số nhà đầu tư đi vào hoạt động tạo việc làm cho hàng nghìn lao động của địa phương.

Đỗ Phong