Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, hàng nghìn ngư dân Quảng Ngãi đã nghĩ ra những cách làm mới đó là liên kết thành từng đội, đoàn tàu ra khới đánh bắt hải sản. Đây là cách làm mới năng động, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, bảo đảm duy trì hoạt động cho các tàu đánh cá mang lại nhiều hiệu quả.

Theo mô hình, ngư dân ở huyện Đức Phổ tổ chức mỗi nhóm, đội tàu có từ 3 đến 4 chiếc cùng ra khơi, mỗi tàu đảm nhận một nhiệm vụ riêng như giao cho các tàu chuyên hoạt động đánh bắt; tàu có nhiệm vụ cung cấp lương thực, xăng dầu; tàu chuyển hải sản vào bờ để bán, số tàu còn lại tiếp tục đánh bắt, không phải vào bờ như trước đây. Còn ở huyện Tư Nghĩa thì mỗi đội tàu gồm 7 đến 10 chiếc chia ra tìm kiếm luồng cá, nếu phát hiện được sẽ thông báo cho nhau tập trung lại đánh bắt. Ngư dân Đặng Chánh, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cho biết, khi đã thống nhất liên kết đi đồng đội với nhau thì việc đánh bắt hải sản đạt hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần so với khi làm ăn riêng lẻ. Chính việc phát hiện luồng cá và gọi đồng đội tới tập trung đánh bắt nên tàu cá nào cũng khai thác được, có khi kế hoạch đi nửa tháng nhưng ra gặp luồng cá thì 5-7 ngày đầy tàu cá đã trở về. Ngư dân Đặng Chánh cho biết thêm, trước kia khi chưa liên kết thì mạnh tàu nào ra khơi tự tìm luồng cá và tự đánh bắt, không thông tin cho tàu bạn tới cùng đánh bắt, riêng việc tìm được luồng cá tốn rất nhiều nhiên liệu do đó hiệu quả kém. Đặc biệt, việc liên kết trong việc ra khơi xa các chủ tàu còn giúp đỡ, cứu nạn lẫn nhau khi gặp thiên tai trên biển rất kịp thời. Được biết, đến đầu năm 2011 này, tổng số tàu cá toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 5.560 chiếc với tổng công suất khoảng 531.500 CV, công suất bình quân 95,5 CV/tàu. Trong đó có gần 1.500 chiếc tàu có công suất dưới 20 CV với tổng công suất hơn 18.500 CV đánh bắt tại địa phương . Trong đó, các huyện ven biển, hải đảo có số lượng tàu cá lớn như: Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Lý Sơn, Sơn Tịnh có từ 400 chiếc đến trên 2.000 chiếc... Theo k ế hoạch năm 201, Quảng Ngãi phấn đấu khai thác, đánh bắt 103.000 tấn hải sản biển./.