Sáng 28.5, người dân ở thành phố Quảng Ngãi đã báo với cơ quan chức năng về lỗ thủng to trên mặt Cầu Mới - cây cầu có chiều dài trên 30 mét.