Sáng ngày 12/01, Tổng cục Xây dựng Lực lượng Bộ Công an đã công bố thành lập Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đóng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trường trực thuộc Tổng cục Xây dựng Lực lượng Bộ Công an có chức năng đào tạo CSGT cho lực lượng Công an trong cả nước. Đây là Trường trung cấp cảnh sát giao thông đầu tiên được thành lập và cũng là một trong 5 cơ sở đào tạo chuyên ngành cảnh sát giao thông trong hệ thống các trường đào tạo nghiệp vụ của Bộ Công an hiện nay. Theo kế hoạch, trong 2 năm đầu, Trường sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cũng như cán bộ giảng dạy theo hướng đa ngành và chính thức tuyển sinh vào tháng 10 năm 2012. A.D