Trong 9 tháng của năm 2016, diện tích rừng bị thiệt hại ước tính 125 ha, trong đó 91 ha rừng bị chặt phá, tăng hơn 30% so với cùng kỳ...

Quang Nam: Mat 125 ha rung trong 9 thang - Anh 1

Gỗ Pơmu bị tàn phá tại huyện Nam Giang, Quảng Nam

Đó là số liệu báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2016, trong hội nghị lấy ý kiến của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam, chiều nay(3.10).

Theo đó, diện tích trồng rừng mới tập trung ước đạt 7.000 ha tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng gỗ khai thác khoảng 650 nghìn m3, tăng gần 7%. Diện tích rừng bị thiệt hại gần 125 ha. Trong đó, diện tích rừng bị chặt phá gần 91%, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý là vụ phá rừng Pơ mu, các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng liên quan ra xét xử.

Gỗ Pơmu bị tàn phá tại huyện Nam Giang, Quảng Nam:

Quang Nam: Mat 125 ha rung trong 9 thang - Anh 2

Phước Bình