Sáng ngày 30/7, Hội đồng kỷ luật của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Nam đã tổ chức họp kiểm điểm và xử lý kỉ luật ông Nguyễn Minh Hoàng phó giám đốc Sở và 2 cán bộ làm công tác chấm thi để sai sót dẫn đến hậu quả 123 thí sinh thay đổi điểm sau ráp phách trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2009.

Do chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ trực tiếp được phân công nhiệm vụ dẫn đến sự cố vừa qua. Ông Hoàng nhận hình thức kỷ luật là khiển trách và hội đồng kỷ luật ngành đã thống nhất mức kỷ luật nói trên. Về cán bộ làm công tác chấm thi, Hội đồng kỷ luật Sở giáo dục và đào tạo quyết định hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Bích, phó hiệu trưởng Trường THPT bán công Thái Phiên. Ông Nguyễn Công Luận, phó hiệu trưởng trường THPT Tiểu La làm phó chủ tịch Hội đồng chấm thi phụ trách môn Văn đặt tại trường THPT bán công Phan Bội Châu bị nhận hình thức kỷ luật phê bình rút kinh nghiệm. Ngoài 3 cán bộ nói trên, sắp tới, hội đồng kỷ luật Sở giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục có cuộc họp để xem xét kỷ luật đối với 4 giám thị Trương Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Phương Trà và Lê Văn Trường đã không quán xuyến phòng thi và không phát hiện sai sót của thí sinh ngay tại phòng thi dẫn đến sự nhầm điểm của 9 thí sinh ở phòng thi số 18 hội đồng thi trường THPT Núi Thành và phòng thi số 34 hội đồng thi trường THPT Quế Sơn. Thanh Huyền