(PL)- Hôm qua (28-5), UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp xã Cẩm Hà (TP Hội An) sử dụng tên địa danh “Trà Quế-Hội An” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.