Trước những lo ngại và phản đối của người dân, chủ đầu tư dự án nuôi thủy sản tập trung đã điều chỉnh nhiều hạng mục quan trọng.

Quang Nam: Dieu chinh nhieu hang muc du an nuoi thuy san tap trung - Anh 1

Khảo sát khu nuôi thủy sản tập trung ở thôn Diêm Trà, Tam Tiến. (Ảnh:Báo Quảng Nam)

Trước những lo ngại của người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành về những tác động, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân khi triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan điều chỉnh nhiều hạng mục trên cơ sở tiếp thu kiến nghị của người dân.

Dự án sẽ chuyển mục tiêu xây dựng ao lắng trên diện tích 7,8 ha sang xây dựng đài nước chứa 50m3 trên phạm vi diện tích gần 1 ha và sử dụng hệ thống 28 máy bơm có công suất 1.800 m3/h để vận hành. Việc điều chỉnh này giải quyết được lo ngại của người dân về sự an toàn của ao lắng, mặn hóa mạch nước ngầm, mất rừng thông chắn gió, ảnh hưởng đến đường dân sinh và về ô nhiễm môi trường .

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ điều chỉnh bổ sung đường ống đấu nối nước thải từ các ao nuôi về 2 ao xử lý tập trung. Tuy nhiên, đến nay, một số người dân xã Tam Tiến chưa đồng thuận với những điều chỉnh của dự án cũng như việc triển khai dự án này trên địa bàn.