SGTT - Ngày 16.7, ông Phạm Thế Quyền, chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty TNHH vàng Phước Sơn không được khai thác vàng tại mỏ DăK Sa. Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 116, ngày 23.1.2006 do bộ Tài nguyên và môi trường cấp cho công ty TNHH vàng Phước Sơn có quy định: trong thời gian 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép, công ty phải hoàn thành việc xây dựng nhà máy tuyển, luyện vàng tại mỏ DăK Sa. Tuy nhiên, hơn ba năm qua, công ty Phước Sơn không xây dựng nhà máy tuyển, luyện vàng mà “thông đồng” chuyển quặng vàng về công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (tại huyện Phú Ninh) để chế biến và cũng không hề báo cáo tác động môi trường.

Vũ Bảo