Ngày 26-8, UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa giao đất ở, đất sản xuất cho 144 hộ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 thiếu đất sản xuất, gia đình thuộc diện khó khăn.

Theo đó người dân 2 xã Trà Đốc, Trà Tân được cấp với tổng diện tích hơn 116ha. Trong đó, xã Trà Đốc có 128 hộ với hơn 99ha, xã Trà Tân 16 hộ với 17ha. Đối với các hộ được giao đất, địa phương yêu cầu ký cam kết về trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao, không được chuyển nhượng, cho thuê với bất cứ hình thức nào trong thời gian 10 năm kể từ ngày giao.

T.THÀNH