Thường trực HĐND tỉnh này đang xem xét thông qua đề án đào tạo và thu hút bác sĩ, bác sĩ nội trú để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2015.

Mục tiêu cụ thể: Từ năm 2013-2015, tuyển chọn khoảng 200 người tham gia đề án. Những người này sẽ được hỗ trợ tiền mua một lô đất theo giá Nhà nước làm nhà ở tại địa phương để công tác…

LÊ PHI