Thực hiện Chương trình phát triển du lịch của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu mỗi năm thu hút từ 600 đến 700 nghìn lượt khách du lịch đến Quảng Bình, trong đó, 30 nghìn đến 35 nghìn lượt khách quốc tế; doanh thu đạt từ 320 tỷ đến 350 tỷ đồng, nộp ngân sách từ 65 đến 70 tỷ đồng. Chi tiết