Ngày 25/5, tin Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn QG PNKB) cho biết, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh vừa thông báo với lãnh đạo Vườn QG PNKB về việc các nhà khoa học của đoàn đã phát hiện một hang động ở khu vực Vườn QG PNKB lớn nhất thế giới (hơn cả hang Sơn Đoòng được phát hiện ngày 22/4/2009, Sơn Đoòng có chiều rộng 150m, cao hơn 200m, dài ít nhất là 5km, từng được coi lớn nhất thế giới).

Hang mới phát hiện có hình dạng vòng cung, nằm ở khu vực giữa hang Én đến đoạn của chính hang Sơn Đoòng. Hang động mới này còn lưu giữ những cột đá vôi, thạch nhũ với kích thực cực lớn đã đổ sụp và bị rêu hóa