Hơn 1 tháng, 3 cơn lũ ập đến với hàng nghìn căn nhà bị ngập, hầu như toàn bộ diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn.

Quang Binh: Ba con lu ap den, nguoi dan trang tay - Anh 1

Tâm Phúc