Như tin đã đưa, trong một thời gian dài, ngành GD&ĐT Quảng Bình đã tuyển hơn 800 giáo viên, nhân viên không đúng quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhiều người.