Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo xã An Bình, An Sách phải đến nhà ông Nguyễn Danh Toán để gửi lời xin lỗi sau khi PCT xã này phê xấu vào sơ yếu lịch của con gái ông.

Theo VTC