(HNM) - Ngày 6-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị học tập và làm theo “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", và "40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ" tới hơn 100 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức Thủ đô.

Các đại biểu đã nghe GS Hoàng Trang - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp các đại biểu cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác theo từng loại công việc. An Trân