QĐND - Ngày 29 - 9, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị đã khai mạc Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X)...