ANTĐ - Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện Luật lưu trữ trong lực lượng CAND tới công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mở đầu cho việc thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam trong CAND.

ANTĐ