ICTnews - Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai tham dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg về công tác chống khủng bố trong tình hình mới.

Chỉ thị 25 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 15/11/2007. Kể từ đó đến nay để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ TT&TT đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Những đơn vị lớn thuộc Bộ TT&TT như Cục Tần số Vô tuyến điện đã thành lập đơn vị phòng chống khủng bố. Để tích cực phòng, chống khủng bố trong tình hình mới, hiện nay, nhiều Bộ, ban, ngành đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố. Theo Đại tá Nguyễn Như Hường, Phó Cục trưởng Cục chống khủng bố Bộ Công an, Bộ TT&TT là Bộ quản lý phương tiện thông tin liên lạc – một phương tiện quan trọng mà các đối tượng khủng bố sử dụng. Do đó, mọi CB-CCVC ngành TT&TT cần nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống các hoạt động khủng bố theo phương châm của Đảng và Nhà nước là phòng là chính. L.C Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 152 ra ngày 20/12/2010.