Xuất hiện tại Hà Nội không lâu, món mì bay đã thu hút nhiều bạn trẻ Hà Nội vì tính độc đáo trong cách trình bày món ăn.

Hoàng Hiệp