Đây là ngành học mới được Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh năm 2010 với chỉ tiêu 45, thi khối A, B

Nhà trường cho biết ngành quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng quản lý và phát triển hiệu quả nguồn lợi thủy sản; gắn kết chặt chẽ nội dung đào tạo với nhu cầu thực tiễn và các hướng nghiên cứu phát triển công nghệ mang tính chiến lược của ngành thủy sản Việt Nam. Sinh viên được đào tạo có kiến thức chuyên môn tốt, kỹ năng làm việc thuần thục để quản lý hiệu quả môi trường và nguồn lợi thủy sinh; vận hành công nghệ, hệ thống sản xuất hiện đại; cải tiến công nghệ, hệ thống; phát triển công nghệ, kỹ thuật mới; trợ giúp ra quyết định. Ngành học này có 2 chuyên ngành là quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản. Sau khi ra trường, sinh viên có khả năng tạo dựng và làm chủ doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ - sản phẩm mà xã hội, thị trường yêu cầu hoặc làm cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu.