Thấy tôi ngần ngại và tỏ ý thắc mắc về giá cả, anh này trợn mắt: “Gửi được thì gửi. Không thì thôi. ..Chi tiết...