(PL)- Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương yêu cầu phối hợp chấn chỉnh công tác xuất khẩu lao động sang Đài Loan.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo kiểm tra, thanh tra các đầu mối của 63 doanh nghiệp có hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Yêu cầu xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định. Ngoài ra, tổ chức thông tin về những quy định xuất khẩu lao động để tránh cho người lao động bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng, lừa đảo.

Đ.LIÊN